Urządzenia do pomiaru lepkości

Przebieg produkcji w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń użytkowanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierz – precyzyjny pomiar w różnych gałęziach przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w licznych sektorach przemysłu – między innymi w branży motoryzacyjnej i spożywczej, przy produkcji opakowań, papieru, jak również w zakładach chemicznych. Testom poddawana jest ciecz – klej, asfalt, lakiery i żywice. W zakładach chemicznych zwykle używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki użyciu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – rodzaje przyrządów

Dostępne na rynku lepkościomierze posiadają sensor, mierzący lepkość i temperaturę oraz przetwornik, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się dwa bazowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, sposobem działania oraz przeznaczeniem. Urządzenia ViscoScope posiadają walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania cieczy czystych.