Przygotuj firmę na nowe przepisy – skorzystaj ze szkoleń RODO

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w zakresie ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów placówek medycznych) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączone zostały też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).