Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – jakie funkcje spełnia administrator?

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. Podczas szkolenia słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator danych osobowych (ADO), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.