Usługi prawne. W jakich sprawach pomoże kancelaria prawna

Nasza kancelaria jako grupa prawników – radców prawnych i aplikantów radcowskich – udziela Klientom wszechstronną pomoc prawną z rozmaitych dyscyplin prawa, specjalizując się w głównej mierze w prawie rodzinnym, prawie cywilnym i prawie pracy. Oferujemy usługi prawne zarówno pozaprocesowe, jak i procesowe, dla podmiotów prawa handlowego i osób fizycznych. Świadcząc pomoc prawną korzystamy z szerokiego doświadczenia zdobytego w okresie wieloletniej praktyki zawodowej.

Doradztwo prawne dla osób prywatnych

Osoby prywatne zgłaszają się do naszych prawników z kwestiami prawnymi dotyczącymi rozwodów, kontaktów i alimentów. Współdziałanie w takich sprawach opiera się głównie na poznaniu sytuacji osoby korzystającej z porady prawnej oraz dopasowanie do jej indywidualnych potrzeb adekwatnego rozwiązania prawnego. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu i przygotowujemy go do sporów sądowych, jakkolwiek w zależności od stanu faktycznego sugerujemy też pozasądowe rozwiązania mediacyjne czy ugodowe, które wpłyną na szybsze rozwiązanie sprawy oraz obniżą koszty obsługi prawnej. Osoby fizyczne zgłaszają się do nas po poradę prawną też w sprawach dotyczących prawa spadkowego. Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. asystuje w przygotowywaniu projektów testamentów zgodnie z wolą Klienta, a także oferuje porady prawne w już trwających postępowaniach spadkowych.

Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych

Ponadto, nasi prawnicy zajmują się pomocą prawną dla przedsiębiorców. Staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów, wobec tego oferujemy kompleksowy charakter obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy prowadzimy doradztwo dla obieranych przez nich działań, świadczymy porady prawne z zakresu praw pracowniczych, prawa podatkowego, prawa administracyjnego czy prawa handlowego. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, będące rezultatem współpracy z różnymi podmiotami, staramy się do wszystkich Klientów podchodzić indywidualnie, znajdując adekwatne rozstrzygnięcia prawne, również w jednostkowych sprawach.