Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Zamów kontener KP 7

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]