Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Więcej szczegółów o tym, czy faktura proforma jest wiążąca uzyskasz w tym miejscu.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale również i gros osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Faktura proforma nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, zatem często spotykamy się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Poleca się jednak zatrzymać ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem kupna artykułów czy wykonania usługi, a więc zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie była sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili być zmienione.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada analogiczne elementy co faktura VAT, czyli:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • określenie przewidywanego terminu dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Żeby bez trudu można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy odbiorca wpłaci już zaliczkę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.