Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego – jak może pomóc Twojej firmie?

Nie wszystkie przedsiębiorstwa radzą sobie na rynku. Wielokrotnie w wyniku nieodpowiedzialnego zarządzania, niedochodowych umów bądź po prostu niemożliwych do przewidzenia okoliczności, dług firmy zaczyna zwiększać się tak szybko, że rodzi się strach przed niewypłacalnością wobec kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich sytuacjach warto zgłosić się o pomoc doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – tylko z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

W pierwszym miesiącu 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z zapisami tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymagania określone w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: obywatelstwo polskie,
posiadanie tytułu magistra, całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, nieposzlakowana opinia oraz otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest organizowany co najmniej dwa razy w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na 100 pytań testowych z zakresu zarządzania, prawa, ekonomii oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak może pomóc przedsiębiorstwu doradca restrukturyzacyjny?

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała licencjonowanym doradcom szersze uprawnienia niż te, które mieli wcześniej syndycy. Syndyk zajmował się restrukturyzacją tylko na polecenie sądu. Od stycznia 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspierać przedsiębiorcę na wiele miesięcy przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez dokonanie analizy kondycji, w jakiej znajduje się firma i znalezienie najskuteczniejszego dla danego przypadku planu działania czy przygotowanie poprawnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również reprezentować dłużnika w negocjacjach z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, ale też może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Ważne jest, by doradca restrukturyzacyjny umiał w transparentny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego położenie, bowiem restrukturyzacja w wielu przypadkach bywa trudną i wielowątkową procedurą. Zaletą doradcy jest też dobra orientacja w branży, w której funkcjonuje zadłużone przedsiębiorstwo, bowiem ułatwia to opracowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie i zaproponowanie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.