Kto może skorzystać z metody kasowej?

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o metodzie kasowej, uzyskasz na https://tinyurl.com/y6j9ogjy.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie interesuje się czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w sytuacji, gdy muszą wielokrotnie upominać się od kontrahenta przelewu należności za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się coraz częściej, nawet znakomicie działająca firma może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na przytoczony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość naszych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga dokładnego pilnowania wpływu należności

Biura rachunkowe często odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Jednak już przy stu i więcej fakturach monitoring należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]