Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/ znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o nocie księgowej na 40 euro.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co istotne, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów finansowych albo zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]