Restrukturyzacja – rodzaje i różnice

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, wierzytelności w stosunku do kontrahentów zwiększają się z każdym dniem, a decyzja o ogłoszeniu upadłości zdaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek zadłużonym spółkom

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie przedsiębiorstwa dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w efekcie wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo dostarcza mnóstwo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, przez co jest zdecydowanie bardziej nastawione na przedsiębiorców. Same postępowania trwają krócej niż przed wejściem w życie nowych przepisów i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pożytków: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, powstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, pozwalają zastopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim ochronić przedsiębiorstwo przed bankructwem.

4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Wymieniona powyżej ustawa określa cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to zadłużona firma przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sama wybiera, samodzielnie przeprowadza rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Zadaniem sędziego jest tutaj wyłącznie zatwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po przygotowaniu i zatwierdzeniu listy zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednakże w domyśle ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania toczy się z reguły nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle właściciele spółek na skraju niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania takiego postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli rok, gdyż w sprawach dotyczących wierzytelności spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które prócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a równolegle gwarantuje szeroką ochronę przed windykacją. Łączy się to jednakże ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które wpływają na to, jaki rodzaj restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danej sytuacji. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć tylko wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku wymagane jest rozpoczęcie postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są zagmatwane, toteż jeżeli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale wahasz się, który model będzie odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.