Badania operatorów – co to takiego?

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko Biała? Zajrzyj na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się ze żmudną i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują też zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do pracy osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też zdolność do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, widzenia steroskopowego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać jedynie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]