Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają setki uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, iż w internecie bez trudu da się znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest często koniecznością, przykładowo jeśli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Elementy wpływające na finalny koszt tłumaczenia

Końcowy koszt translacji tekstu kształtują przytoczone niżej czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście tematy. Translacja prac dyplomowych, opracowań medycznych czy umów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, lecz również należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.

Przekład zwykły a przysięgły

Trzeba dodać, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia lub świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu oddzielny numer oraz oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli często posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie nieodzowności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]