Hydroizolacja – zabezpieczenie obiektu przed wilgocią

Podczas budowy dowolnego obiektu, obojętnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania należy zadbać o właściwe zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do nieprawidłowo lub w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, jak również spowodować rozwój niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które części budynku należy chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie dachy, balkony, fundamenty, piwnice i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z czy też opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy określą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki należy użyć w stosunku do konkretnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z pustaka wypalanego, dziurawki czy cegły poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa posiadała spadek zapobiegający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się też balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Ważne jest, aby projektowanie hydroizolacji, powierzyć profesjonalnej ekipie, mającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm PVC, węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych czy uszczelek pęczniejących. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, inwentaryzacją i naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.