Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia nauki bądź zatrudnienia w naszym kraju.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]