Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne też dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik będący na L-4 naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. By legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do testu muszą też spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących UE, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji oraz minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest też niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywów?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi gdy podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.