Na czym polegają badania psychologiczne kierowców

Więcej informacji o badaniach psychologicznych Bielsko na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia określonych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego. Komplet badań zbudowana jest z testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Określają między innymi psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog sięga po aparat krzyżowy, wirometr, miernik czasu reakcji, stereometr oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni jedynie pamiętać, by zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je też osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Należy podkreślić, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im jedynie raz.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]