Opróżnianie strychów – możesz to zlecić fachowcom

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Przyczyny tych ograniczeń są różne – czasem śmieci mają za duże rozmiary, czasem zakazują tego wprowadzone w naszym kraju przepisy. Jak radzić sobie z tymi kłopotliwymi odpadami? Należy przetransportować je do okolicznego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. We wszystkich gminach powinien funkcjonować jeden PSZOK, chociaż w największych miastach możemy niekiedy wybrać jeden z kilku punktów. To jednak rozwiązanie przydatne jest wyłącznie dla osób, które mają swoje auto i znaczną ilość wolnego czasu. Reszta odpowiedzialnie zrobi, wybierając wynajem kontenera na odpady.

Renowacje i sprzątanie strychów – dlaczego trzeba wypożyczyć kontener na śmieci?

Niestandardowe odpady generowane są w toku wszelkiego typu robót. Najczęściej są to remonty mieszkań i przebudowa domu – chodzi najczęściej o duże wolumeny gruzu, jak również opakowań po materiałach budowlanych. Wypożyczenie kontenera będzie również doskonałym rozwiązaniem, jeśli urządzamy sprzątanie strychu – wówczas pomieścimy w nim wszelkie nieprzydatne od dawna sprzęty, stare meble i zepsute urządzenia. Prace budowlane czy sprzątanie strychów staną się jeszcze łatwiejsze, jeżeli z okna pomieszczania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przetransportować odpady bez konieczności częstego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Komu powierzyć sprzątanie strychów i piwnic oraz kontenerowy wywóz odpadów?

Sprzątanie strychów i piwnic, ale również kontenerowy wywóz rozmaitych śmieci, to usługi świadczone m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach dostarcza się klientowi kontener o pożądanej kubaturze, który ten w czasie określonym w umowie napełnia niepotrzebnymi sprzętami albo odpadami remontowymi. Kontener jest potem odbierany z posesji, a jego zawartość transportowana jest do miejsca, w którym zostanie przetworzona zgodnie z ustawą o odpadach.