W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Chcesz zamówić badania kierowców Bielsko? Skieruj się w to miejsce

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo sprawdzane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, lecz jeżeli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania corocznie.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]